Kako bebi izmjeriti temperaturu?

03.03.2015 / Piše Katarina Grabrovečki, mag. pharm.

Preporuka je djeci mlađoj od godinu dana rektalno mjeriti temperaturu. Za takvo mjerenje najbolje je koristiti digitalni toplomjer s fleksibilnim vrhom zato što je mogućnost ozljede tada smanjena na minimum

S obzirom na različita mjesta na tijelu na kojima se djetetu može izmjeriti temperatura, na tržištu postoje i različiti toplomjeri: klasični alkoholni toplomjer, digitalni sa čvrstim ili fleksibilnim vrhom, ušni toplomjer, toplomjer koji temperaturu mjeri na čelu, toplomjer-dudica, trake za čelo itd.

Toplomjeri: prednosti i mane

Preporuka je djeci mlađoj od godinu dana rektalno mjeriti temperaturu. Za takvo mjerenje najbolje je koristiti digitalni toplomjer s fleksibilnim vrhom zato što je mogućnost ozljede tada smanjena na minimum. Važno je napomenuti da se nakon svake upotrebe toplomjer treba dezinficirati kako ne bi došlo do prijenosa zaraze. Rektalno izmjerena temperatura je u prosjeku 0.5 stupnja Celzijevih viša od one mjerene pod rukom. Ovisno o proizvođaču toplomjera, temperatura se na ovaj način izmjeri za otprilike jednu minutu.

Temperatura izmjerena u uhu je najtočnija tjelesna temperatura, budući da bubnjić i hipotalamus, koji je centar za kontrolu temperature u mozgu, imaju zajednički dotok krvi. Ušni toplomjer postavljen u zvukovod kontinuirano mjeri infracrveno zračenje. Kada se očita precizan rezultat, mjerenje završava, a rezultat se prikazuje na zaslonu. Neki vanjski čimbenici mogu utjecati na temperaturu u uhu tako da se sa mjerenjem mora pričekati 20 minuta nakon kupanja, spavanja, odnosno ležanja na uhu, ali i boravka na hladnom ili pretoplom mjestu. Također, ukoliko se u uho kapaju neke kapi temperatura se treba mjeriti u drugom uhu. Ušni toplomjer može pokazati nižu vrijednost ukoliko je prisutno previše ušnog voska.

Mjerenje temperature toplomjerom koji mjeri temperaturu na čelu brza je metoda, zgodna za primjenu, naročito po noći, ali je upitne pouzdanosti. Također, popularne trake za čelo samo su orijentacijska metoda i njima se ne može precizno izmjeriti temperatura.

Mjerenje pod rukom provodi se digitalnim toplomjerom sa čvrstim ili fleksibilnim vrhom, klasičnim toplomjerom s galijem ili alkoholom. Ovaj način nije prikladan za djecu mlađu od godinu dana zbog nesuradljivosti. Treba napomenuti da kod mjerenja temperature pod rukom na rezultat utječe znoj, tako da prije mjerenja treba dobro osušiti to područje.

Mjerenje u ustima također se provodi digitalnim ili klasičnim toplomjerima, no takvo mjerenje je nezadovoljavajuće kod male djece. Na njega utječe konzumirana hrana, piće, disanje. Također, prije mjerenja bi trebalo držati usta zatvorena barem pet minuta. Mjerenje se provodi stavljanjem toplomjera ispod jezika, i to malo u lijevo ili u desno.

Toplomjer – dudica zgodan je za djecu koja vole dudati i za mjerenje temperature po noći.

Živini toplomjeri povučeni s tržišta

I za kraj treba spomenuti živin toplomjer kao zlatni standard. Živin toplomjer pouzdano mjeri temperaturu ispod ruke, u ustima, rektalno i većina roditelja će vam reći da je to najbolji toplomjer. Međutim, od ulaska Hrvatske u EU povučeni su svi živini toplomjeri iz prodaje zbog opasnosti od loma i otrovnosti žive.

Treba istaknuti da će svaki toplomjer točno izmjeriti temperaturu ako se ispravno koristi. Zato, dobro pročitajte upute i ako niste sigurni pitajte stručnu osobu od koje ste toplomjer kupili.