Kalendar razvoja jezika i govora od rođenja do 15 mjeseci

27.08.2016 / Mamatataja

Pratite razvoj jezika i govora vaše bebe. Saznajte koje su faze urednog jezično-govornog razvoja, a koji su simptomi odstupanja

Najintenzivniji razvoj jezika i govora događa se u prve tri godine života, kada dijete prođe faze od prvog krika, glasanja do faze u kojoj govorom može izraziti svoje osjećaje i potrebe. Predgovorno razdoblje počinje rođenjem i traje do 9. mjeseca, a govorno razdoblje obilježava pojava prve riječi sa značenjem od 9. do 15. mjeseca (po nekim autorima od 12 do 18 mjeseci). Prve se rečenice javljaju potkraj 2. godine, od 18. do 24. mjeseca, a naglo širenje rječnika i usvajanje gramatičnosti od druge do treće godine.

Faza gukanja

Prva komunikacija bebe s okolinom počinje plačem kojim beba poručuje je li gladna, žedna, uznemirana. Potom će govornim organima stvarati mnoštvo glasova. To je faza gukanja, a ono je, za razliku od dotadašnjeg glasanja, povezano s osjećajem ugode. Važno je znati da se takvo glasanje javlja kod sve djece, pa i kod djece s oštećenim sluhom te nečujuće djece. Faza gukanja počinje s drugim mjesecom djetetova života i traje do 6 mjeseca.

Vrlo je važno da roditelji govorno reagiraju na djetetovo gukanje, da odgovaraju na djetetovo glasanje i oponašaju njegove glasove pa će se dijete više glasati. Važno je tada smiješiti se djetetu i gledati ga u oči. Gukati s dojenčetom treba naizmjenično, zastati pa slušati ga dok ono guče. Takva komunikacija s djetetom ne utječe samo na razvoj govora, već općenito na emocionalno-socijalni razvoj. S djetetom treba stalno komunicirati, dok ono za to pokazuje interes, a roditelji to intuitivno čine s puno ljubavi i nježnosti.

Faza slogovanja

Oko 6. mjeseca počinje faza slogovanja, kada dijete počinje oponašati glasove iz svoje okoline. U dobi od 9 do 10 mjeseci dojenče sve više ponavlja glasove materinskog jezika, dok ostali glasovi nestaju. Tada se javljaju kombinacije glasova koje nalikuju riječima poput be-ba, ta-te. Takvo slogovanje nerijetko ćemo protumačiti kao djetetove prve riječi, no valja znati da su to ipak najčešće samo slučajne kombinacije, a ne riječi.

Tijek razvoja jezika i govora vrlo je snažan pokazatelj ukupnog djetetovog razvoja. Rizični faktori koji ga mogu narušiti jesu niska porođajna težina, oštećenje sluha, zanemarivanje djeteta.

Logopedi ističu da rano prepoznavanje odstupanja u razvoju te onda i rana stimulacija razvoja govora i rana intervencija sprečavaju nastanak poremećaja koji se negativno odražavaju na cjelokupni djetetov razvoj.

Kalendar razvoja jezika i govora 0 – 15 mj

Kalendar razvoja jezika i govora – od rođenja do 15 mjeseci – sa simptomima odstupanja, umnogome vam može pomoći u praćenju razvoja jezika i govora vašeg djeteta. O eventualnim znakovima odstupanja svakako razgovarajte s vašim pedijatrom, odnosnom logopedom.

Dob djeteta 0 – 3 mjeseca
Uredan jezično-govorni razvoj
– svoja raspoloženja dijete izražava glasanjem, smijanjem i plakanjem
– sluša glasove i druge zvukove

Simptomi usporenog razvoja
– ne reagira na jake zvukove

Dob djeteta 3 – 9 mjeseci
Uredan jezično-govorni razvoj
– igra se govornim organima, stvara mnoštvo glasova
– odgovara smijehom na ugodne glasove, plačem na ljutite i neugodne
– imitira glasove odraslih nakon 6. mjeseca
– javlja se slogovanje, npr. mamama, bababa

Simptomi usporenog razvoja
– izostaje reakcija na poznati glas
– nakon 6. mjeseca ne imitira glasove odraslih
– ne pokazuje zanimanje za zvučne igračke
– ne smije se glasno

Dob djeteta 9 – 15 mjeseci
Uredan jezično-govorni razvoj
– razumije geste, izraz lica i promjene u tonu glasa i odgovara na njih
– razumije jednostavne upute i izvršava ih, npr. ‘daj loptu’
– razumije značenje više jednostavnih riječi
– slogovanje je bogato i sliči pravim riječima, npr. ma-ma, da-da, ba-ba
– javlja se prva riječ sa značenjem
– imitira nove zvukove i akcije
– pogledom traži imenovani predmet
– gestom, pokazivanjem ili vokalizacijom pokazuje što želi
– maše pa-pa
– odmahuje glavom u značenju ‘ne’
– odgurava stvari od sebe koje ne želi
– pruža ruke da ga se primi
– miče se od nepoznatih osoba
– reagira na svoje ime

Simptomi usporenog razvoja
– ne brblja ili je brbljanje siromašno
– ne odaziva se na svoje ime
– ne prepoznaje raspoloženja u glasu odraslih
– ne javlja se prva riječ sa značenjem
– nema kontakt očima sa sugovornikom

Kalendar razvoja jezika i govora preuzeli smo iz Priručnika za roditelje, odgojitelje i sve koji prate razvoj djece – Najčeščći poremećaji jezično govorne komunikacije djece predškolske dobi.