Temperaturu kod beba sniziti davanjem lijeka i rashlađivanjem

10.01.2015 / Piše Katarina Grabovečki, mag. pharm.

Djetetu najprije valja dati paracetamol ili ibuprofen, a nakon 20 minuta, kada lijek počne djelovati i drhtavica se ublaži, kupamo ga u vodi čija je temperatura dva stupnja niža od djetetove. Nipošto se dijete ne smije uranjati u hladnu vodu, hladiti ledom ili umatati u plahte natopljene alkoholom

Normalna tjelesna temperatura kreće se u rasponu od 36 do 37 stupnjeva Celzijevih i promjenjiva je. Ovisi o mjestu mjerenja, dobu dana (niža je ujutro) i varira od osobe do osobe.

Normalna temperatura kod djece je do 37 stupnjeva Celzijevih mjerena pod pazuhom, odnosno 37,5 stupnjeva, mjerenja rektalno. Temperatura može biti i do pola stupnja viša od navedene nakon plakanja ili ako je dijete pretoplo obučeno. Naime, novorođenče ima otežanu termoregulaciju pa ga se ne smije jako zatopljavati jer to može izazvati povišenje tjelesne temperature.

Kada početi sa snižavanjem temperature?

Povišena temperatura je prirodan način obrane organizma te ju ne treba odmah snižavati, već je potrebno pratiti dijete te mu dati veće količine tekućine, razodjenuti ga i rashladiti prostoriju u kojoj boravi. Sa snižavanjem bi trebalo krenuti kod temperature više od 38 stupnjeva Celzijevih kada je mjerena pod pazuhom, odnosno 38,5 mjerena rektalno. To naravno ovisi i o općem stanju djeteta. Naime, sa snižavanjem se može početi i kod nižih temperatura, posebno ako je dijete klonulo, ako ne uzima dovoljno tekućine ili je već imalo febrilne konvulzije.

Kako snižavati temperaturu?

Snižavanje povišene tjelesne temperature provodi se lijekovima i fizikalnom metodom, odnosno hlađenjem. Od lijekova postoje paracetamol i ibuprofen, i to u obliku sirupa i čepića.

Kada i kako dati paracetamol, a kada ibuprofen?

Paracetamol se daje kod temperature od 38 do 39 stupnjeva Celzijevih. Njegovo djelovanje traje od 4 do 6 sati, a može se davari 4 puta na dan i ne češće od svaka 4 sata.

Ibuprofen se preferira kod temperatura viših od 39 stupnjava Celzijevih i njegovo djelovanje traje od 6 do 8 sati. Razmak između pojedinih doza ibuprofena ne smije biti manji od 4 sata. Djeci do 3 mjeseca starosti ne smije se davati ibuprofen. Djeci od 3 do 6 mjeseci ne daje se dulje od 1 dana bez preporuke liječnika, a kod djece starije od 6 mjeseci ne dulje od 3 dana bez preporuke liječnika.

Ova dva lijeka mogu se i kombinirati. Na primjer, ako je navečer vrlo visoka temperatura može se dati ibuprofen, a preko dana i kod nižih vrijednosti paracetamol.

Nikako ne hladiti dijete hladnom vodom ili alkoholom!

Hlađenje se provodi kupanjem u kadi, tuširanjem ili mlakim oblozima s vodom koja je 2 stupnjeva Celzijeva niža od trenutačne temperature djeteta. Treba naglasiti da se nikada ne smije hladiti glava.

Nipošto se dijete ne smije uranjati u hladnu vodu, hladiti ledom ili umatati u plahte natopljene alkoholom. Dijete na taj način može doživjeti šok, odnosno može se otrovati alkoholom.

Najprije dati lijek pa tuširati dijete

Snižavanje temperature najučinkovitije je kombiniranjem lijeka za snižavanje temperature i hlađenjem, i to tako da se djetetu najprije da lijek. Nakon 20-ak minuta, kada lijek počne djelovati i ublaži se drhtavica koja obično prati vrlo visoke temperature, dijete tuširamo ili kupamo.

Doziranje paracetamola kod djece do godinu dana

0 – 3 mjeseca (do 5 kg)                                10 – 15 mg/kg         3 – 4 x dnevno
3 mjeseca – 1 godina (od 5 do 10 kg)        60  – 120 mg           3 – 4 x dnevno

Doziranje ibuprofena kod djece do godinu dana

3 – 6 mjeseci (manje od pet kg)              50 mg               3 x dnevno
6 mjeseci – 1 godina (od 6 do 8 kg)        50 – 75 mg       3 x dnevno
6 mjeseci – 1 godina (od 9 do 12 kg)      50 – 75 mg       3 – 4 x dnevno