Glavna urednica portala

Vesna Kapeloto

vesna@mamatataja.hr

 

Dizajn portala

Parabureau

 

Izdavač

Mama tata ja d.o.o.

Istarskog razvoda 1

52100 Pula

OIB 24995247426

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu, pod brojem 040164228