Ljubav i toplina prema djetetu: Zašto i kako pružiti pozitivnu pažnju u različitoj dobi?

03.10.2018 / Piše V. K.

Pozitivna pažnja uključuje sve trenutke, situacije, geste, kada se i kojima se roditelj djetetu obraća s toplinom i ljubavlju, kada pokazuje da ga vidi i uživa u njihovom toplom odnosu

‘Odnos koji majka ima prema svom djetetu toliko je važan da će utjecati na to kako će se dijete kroz život osjećati samo sa sobom i kako će gledati na svijet oko sebe. Dijete koje će kroz svakodnevne trenutke osjećati toplinu i ljubav svoje majke stvorit će u sebi osjećaj da vrijedi samim time što postoji. Osjećat će se sigurno i kroz život graditi dobre odnose s drugim ljudima.’

Rekla je to psihologinja i geštalt psihoterapeutkinja Sara Reljica Kostić obraćajući se trudnicama, naglasivši da odnos majke prema djetetu ispunjen pozitivnom pažnjom počinje još u trudnoći, nastavlja se odnosom s tek rođenom bebom te kroz djetetove prve godine i kasnije.

Razuvjerila je odmah mame da ne očekuju savršen odnos sa svojim djetetom jer takav ne postoji, ali ih je upozorila na to da  se pozitivna pažnja prema djetetu, odnosno njen nedostatak, odražavaju na osobnost, integritet i osjećaje tog djeteta. (Više možete pročitati u tekstu Zašto je veza između majke i djeteta toliko snažna – i važna?)

Što je pozitivna pažnja?

Pozitivna pažnja uključuje sve trenutke, situacije, geste, kada se i kojima se roditelj djetetu obraća s toplinom i ljubavlju, kada pokazuje da ga vidi i uživa u njihovom toplom odnosu.

Iako je roditeljska ljubav (uglavnom) bezuvjetna, roditelji opterećeni životnim okolnostima, pogotovo kad dijete malo poraste i nije više beba, pozitivnu pažnju ponekad propuštaju pokazati. A moguće ju je iskazati na više načina, bez obzira na dob, na primjer:

– smiješeći se djetetu
– uspostavljajući kontakt s očima i blagim izrazom lica
– upotrebljavajući riječi kojima ćemo pohvaliti i ohrabriti dijete
– pokazujući interes za dječje aktivnosti i postignuća, postavljajući mu pitanja i potičući razgovor
– slušajući dijete s pažnjom

Pozitivnu pažnju pružit ćemo u svakodnevnim aktivnostima, primjerice, prilikom mijenjanja pelena, kupanja ili na putu do škole. To su oni kratki, ali sjajni trenuci koji omogućuju da se povežemo s djetetom. Na primjer, da ga zagrlimo i zagolicamo dok ga brišemo nakon kupanja…

Zašto je pozitivna pažnja važna?

Kao što je pojasnila psihologinja Sara Reljica Kostić, pozitivna pažnja i pozitivno ophođenje roditelja pomaže djetetu da o sebi gradi sliku osobe koja vrijedi. Naime, djeca od rođenja trebaju iskustva i odnose koji će im pokazati da su vrijedni i da kao mala bića drugima mogu donijeti zadovoljstvo.

Slika koje će dijete o sebi izgraditi ovisi upravo o pozitivnim porukama koje su mu upućivale važne osobe u njegovom životu. A zdrava slika o sebi važna je ne samo zbog zdravih odnosa koje će dijete stvarati s drugima, nego i zbog samopouzdanja i vjere u sebe u procesu odrastanja.

Stvaranje osjećaja sigurnosti potaknut ćemo podržavanjem djeteta kad je uplašeno ili suočeno s novom ili nepoznatom situacijom.

Važna poruka koju psiholozi upućuju je da djeca postižu najbolje u okolini u kojoj ih podupiru, ohrabruju i u kojoj oni uživaju. Djeca rastu i razvijaju se kroz ponavljajuće, pozitivne interakcije u njihovim prvim odnosima.

U nastavku donosimo neke od primjera kako izražavati i pružati pozitivnu pažnju djeci u različitoj dobi.

Bebe

Više nego na naše riječi bebe obraćaju pozornost i odgovaraju na ton našeg glasa, na naše geste, izraze lica, govor tijela. Bebe jako dobro prepoznaju i reagiraju na naše osjećaje. Zato je važno između ostaloga i:

– Tješiti bebu dok plače.

– Smiješiti joj se i uzvratiti osmjehom kad vam se smiješi.

– Odgovarati na njeno glasanje.

– Pričati joj o tome što se događa oko vas.

– Ako vidite da je pogled usmjerila prema nekoj igrački, pokažite joj što sve ta igračka sve može. Potičite njezinu znatiželju.

Jaslička dob

Dijete u ovoj dobi sve više razumije značenje vaših riječi.

– Pohvalite dijete kad vidite da je nešto dobro uradilo ili da pokušava. Bravo, mama voli kad pokupiš kockice!

– Uhvatite neki zanimljiv trenutak zajedno sa svojom djetetom, na primjer, sagnite se i pogledajte mrava i to što mrav radi.

– Kad razgovarate s djetetom zastanite i ostavite mu trenutak da vam odgovori (na način kako u toj dobi zna i može).

Vrtićka dob

– Osigurajte zajedničke aktivnosti nakon posla, makar nakratko. Zajedno slažite kockice, crtajte…

– Dajte djetetu do znanja kakvo ponašanje želite i što od njega očekujete. Recite mu nešto poput Hvala što si mi donio čašu, brže ćemo pospremiti suđe.

– Nasmiješite mu se ujutro i pogledajte ga u oči kada ga pozdravljate. Možda nađete vremena da se i malo pomazite prije vrtića.

Školska dob

U razdoblju kada se svijet vašeg djeteta širi novim iskustvima, osobama, doživljajima, vaša toplina, ljubav i pozitivna pažnja još su uvijek najveći poticaj njegovu razvoju.

– Zastanite u onome što radite kad vaše dijete želi razgovarati o tome što mu se događalo u školi toga dana. Takav razgovor dijete ne mora potaknuti odmah po dolasku iz škole, već kasnije tijekom dana ili navečer pred odlazak na spavanje.

– Kad vaš školarac započne razgovor, nastavite razgovor i potaknite ga na daljnju konverzaciju.

– Uočite kad dijete učini ili odreagira dobro na neku situaciju. Podržite ga tada rečenicom tipa Mislim da si dobro postupio kad si rekao prijatelju…

Kada je teško biti pozitivan

Naravno da ne možemo očekivati da ćemo cijelo vrijeme biti pozitivni prema djetetu. Ono mora vidjeti i da smo ljuti, neraspoloženi, da nismo uvijek dostupni. Važno je, ističu psiholozi, da pozitivni trenuci prevladavaju. U suprotnome, ukoliko osjećate da vam je teško osjećati se i izražavati pozitivno prema djetetu, razgovor s psihologom ili psihoterapeutom sigurno će pomoći. 🙂