Želite li sretnu obitelj, čitajte djeci naglas!

30.04.2018 / Mamatataja

Najnovije istraživanje, objavljeno u časopisu Pediatrics, potvrdilo je da čitanje djeci naglas ima pozitivan i značajan utjecaj na psihološko funkcioniranje roditelja i djece.

Čitanje djeci naglas, čak iako već samostalno čitaju, pozitivno utječe na sreću i cjelokupnu atmosferu u obitelji.

I otprije je bilo poznato, a potvrdilo je i najnovije istraživanje koje je obuhvatilo više od tri tisuće obitelji, objavljeno u časopisu Pediatrics, da čitanje djeci naglas ima pozitivan i značajan utjecaj na psihološko funkcioniranje roditelja i djece.

Voditelj istraživanja Qian-Wen Xie, sa Sveučilišta u Hong Kongu, kazao je da čitanje djeci naglas ne utječe na samo na dječju inteligenciju, već pomaže da djeca budu zadovoljnija te da se poboljša odnos roditelj-dijete. Čitanje utječe na dječji mozak, doprinosi razvoju pažnje i suradnje kod djece te služi u učvršćivanje emocionalne povezanosti između roditelja i djeteta.

I čitanjem prije spavanja, kad je dijete već umorno, postiže se jednaka dobrobit za dijete i roditelja, smanjuje se stres i napetost.

Prema istraživanju, čitanje naglas pomaže smanjiti probleme u ponašanju i onih najmlađih.

Inače, čitanje djeci od malena, ističe se već godinama, utječe na razvoj dječjeg jezika, na izražavanje, odnosno kognitivni razvoj.