Dijete ima 2 i pol godine: Kriza treće godine, doba prkosa i otpora

30.07.2018 / Mamatataja

Važno je da se roditelj postavi ispravno i pomogne djetetu prevladati ovo stanje i proraditi ‘vrišteće’ emocije. Na taj način pomoći će mu naučiti kako da bolje regulira vlastita emocionalna stanje i da se lakše umiri, a to je priznajmo, dar za cijeli život

← Dijete ima 2 godine                            Dijete ima 3 godine →

Ovo je za vašeg dvoipolgodišnjaka vrlo važno doba u emocionalnom razvoju. Dijete počinje osjećati i ispoljavati vrlo snažne emocije poput – ljutnje, krivnje, srama, sebičnosti, uzbuđenja. Djeca koja se po prvi puta nađu preplavljena tako snažnim emocijama ne uspijevaju i ne znaju kako ih proraditi pa su zato i česta stanja tzv. temper tantruma – kada dijete jako plače, baca se po podu, teško se smiruje.

Burne emocije

U priručniku Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi grupa autorica ističe da je vrijeme drugog rođendana kratkotrajno uravnoteženo razdoblje nakon čega slijedi vrlo nestabilno ponašanje djeteta.

‘Vrhunac takvog nestablnog ponašanja javlja se u dobi od 2 i pol godine. Dijete postaje prilično kruto i nefleksibilno, zahtjevno, emocije su mu burne, izrazito je neodlučno; sve mora biti kako ono hoće i nikako drugačije, a istodobno hoće i ovo i ono. U konfliktu je sa sobom i svojom okolinom. To je tzv. kriza treće godine, doba prkosa i otpora. Dijete se počinje opirati odraslima da sve rade umjesto njega i počinje izražavati želju da nešto učini samo. To je doba stjecanja prve autonomije.’

Djetetu pružiti utjehu, podršku, ali i postaviti granice

Važno je da se roditelj postavi ispravno i pomogne djetetu prevladati ovo stanje te da mu pomogne proraditi te ‘vrišteće’ emocije. Na taj način mu pomaže naučiti kako da bolje regulira vlastita emocionalna stanje i da se lakše umiri, a to je priznajmo, dar za cijeli život.

U jednom od svojih javnih nastupa priznati terapeut Tomislav Kuljiš je rekao da kritiziranjem, kažnjavanjem, vikanjem i ponajmanje fizičkom silom, roditelj neće pomoći svom djetetu, već će na taj način njegov socijalno-emocionalni razvoj unazaditi i usporiti, što onda postaje uzrok kasnijeg lošeg ponašanja.

Radi se o tome da, kako je pojasnio, dijete mora naučiti proraditi svoje burne emocije, odnosno naučiti izraziti tu svoju frustraciju do koje dolazi – jer nešto nije kako bi ono htjelo ili nije dobilo ono što želi. Roditelj djetetu u trenucima krize, plača ili histeriziranja treba pomoći tako da mu pruži utjehu i podršku, ali istovremeno – da postavi granice i da izražava svoj stav o tome što dijete može ili ne može dobiti/raditi.

Kako da roditelj pomogne – sebi?

Psihologinja Sanja Ivanušević Grgas ističe da je zadatak roditelja da poučavaju djecu strategijama nošenja s neugodnim osjećajima te da koriste te trenutke kao priliku za emocionalno povezivanje i važne životne pouke.

– Kad je dijete isfrustrirano, ima napadaj plača ili bijesa, roditelj ostaje uz dijete, pušta ga da izrazi (proradi) svoje emocije i nježno mu onemogući da u afektu ne ozlijedi sebe ili druge. Roditelj tada ostaje miran, što najčešće nije lako pa obično dijete osjeti bijes roditelja, što samo pogorša situaciju. U tim trenucima ne bi trebalo ignorirati dijete, vrijeđati ga i ponižavati na bilo koji način. Roditelj se može lakše nositi sa situacijom ako je svjestan da ispred sebe ima nezrelo dijete kojemu je teško i još uvijek se ne zna nositi sa svojim emocijama, rekla je psihologinja Grgas.

Više pročitajte u tekstu Zašto je djeci potrebna frustracija i kako na nju reagirati?

Dijete još uvijek nema osjećaj krivice

Inače, druga godina je vrijeme kada dijete spoznaje i uči o emocijama drugih. Dijete postaje empatično za osjećaje drugih pa se savjetuje da roditelji u ovo vrijeme počnu poticati empatiju i prosocijalno ponašanje kod svog djeteta – objašnjavajući mu tuđe i vlastite emocije. Dijete će se uživjeti u emocionalnu situaciju drugoga tako da mu kažemo, na primjer, Sjećaš se kako je tebi bilo kad ti je dečko uzeo igračku? 

Dijete u ovo doba nema osjećaja krivice – jedino ako mu drugi na to nisu ukazali – pa jednako tako i štetu nanesenu drugom djetetu prepoznaje samo po reakcijama drugih.

← Dijete ima 2 godine                                 Dijete ima 3 godine →