Dijete ima 6 godina – Šestogodišnje dijete je najčešće spremno za školu!

26.07.2018 / Mamatataja

Smatra se da su djeca u prosjeku spremna za školu između 6 i pol i 7 godina. Do tog vremena dijete je dosegnulo odgovarajući razvoj i ovladalo mnogobrojnim vještinama i sposobnostima

← Dijete ima 5 godina

Ponosni i sretni ste roditelj šestogodišnjaka koji će možda već ove ili iduće godine krenuti u školu. Pred vašim djetetom vrlo će se brzo otvoriti novi društveni svijet u kojim vlada cijeli set novih pravila.

Sigurni u sebe, pomalo buntovni, i dalje uče o emocijama

Poopćena slika većine šestogodišnjaka (individualne razlike su velike!) govori da su djeca u ovoj ovoj dobi poprilično stabilna i sigurno u sebe, iako često ne i s pokrićem. Vrlo često si postavljaju prezahtjevne zadatke pa ih treba ponekad ‘prizemniti’ i vratiti u granice njihovih mogućnosti.

Znaju se izboriti za svoja prava. Još uvijek pomalo buntovni, do sedme godine obično se primiruju, kada manje prigovaraju i manje su nezadovljni. Napreduju na svim područjima razvoja, posebno intelektualnom. Sve bolje shvaćaju svijet oko sebe.

Djeca u ovoj dobi počinju se uspoređivati sa svojim vršnjacima, koji su im glavni kriterij za samovrednovanje. Djevojčice i dječaci obično se igraju i druže odvojeno.

Razgovarajte s djetetom o njegovim osjećajima, pomognite mu otkriti zašto i što osjeća, kao i da prepozna i imenuje te osjećaje. Osim što će se ono samo osjećati bolje, to će mu pomoći da lakše stvara prijateljstva, da bude empatičnije.

Strahovi su i dalje prisutni i mogu biti različiti, na primjer, od posjekotina, od krvi, od vještica, da je netko pod krevetom, od groma i munja, da će se mami nešto dogoditi. Također, nije neobično da dijete u ovoj dobi traži puno informacija o smrti. Ono počinje razumijevati da je smrt kraj života, ali još uvijek teže shvaća njezinu neizbježnost.

Što sve šestogodišnjaci mogu?

Šestogodišnjaci mnogo toga mogu. Nemojte im zbog vlastite komocije – nedovoljno strpljenja, vremena i posvećenosti – onemogućavati razvoj pojedinih vještina. Vaš šestogodišnjak sposoban je:
– zavezati cipele
– koristiti nož za rezanje i mazanje
– upotrebljavati pri jelu nož i vilicu
– izrezivati veće oblike škarama
– vezati mašnu, a mogao bi čak i prišiti gumb! 🙂

Djeca ove dobi znaju i redosljed dana u tjednu, godišnjih doba, sve su bolji u čitanju na sat, zbrajaju i oduzimaju do 10.

Priprema za školu

Možda se kao i mnogi roditelji pitate mora li vaše dijete znati čitati i pisati pred polazak u školu. Ne mora, ali je zato vrlo važno da je dijete prije polaska u školu usvojilo glasovnu sintezu i analizu te da zna prepoznati prvi i zadnji glas u rečenici. Riječ je o tzv. predčitalačkim vještinama koje dijete mora razviti da bi moglo naučiti čitati i pisati. Svakako provjerite zna li to vaše dijete!

Detaljno o tome pisali smo u prethodnom članku o petogodišnjacima – Dijete ima 5 godina. Iako svako dijete prolazi Malu školu kroz vrtić, bilo bi dobro da što češće svog šestogodišnjaka kroz igru potičete da sastavi i rastavi neku riječ na slogove, da prepozna glas kojim riječ počinje i završava. Neka djeca tu sposobnost razvijaju spontano, dok s drugima treba malo više vježbati. Na portalu Mamatataja smo zajedno sa stručnom logopedinjom osmislili vježbice i zadatke koji će pomoći u razvoju tih vještina. Listići s vježbama su u pdf-u, mogu se isprintati, a nalaze se u podrubrici Školica (Dječja dob/Školica).

Zadaci i vježbe u Školici podijeljeni su u tri kategorije – vježbe za fonematski sluh, vizualnu percepcija i grafomotoriku. Tu su i pripadajući tekstovi koji pojašnjavaju svaku od ovih vještina i sposobnosti, zašto su važne te na koji način vježbati s djetetom.

Što može ukazivati na zabrinutost?

– Ako dijete u ovoj dobi u velikoj mjeri koristi neprikladna ponašanja pa i dalje ima ispade bijesa kad ne dobije ono što želi.
– Ako ne pokazuje interes za slova.
– Ako je povučeno, zabrinuto, depresivno ili se jako uznemiri kad se odvoji od vas.
– Ako ne uspostavlja primjeren odnos s ostalima – agresivno je ili ne pokazuje interes za druženje s drugom djecom ili odraslima.

Kako poticati razvoj?

– Omogućite djetetu što više različitih iskustava, puno igre i druženja s drugom djecom, posebno s vršnjacima. Cilj je da dijete nauči uskladiti vlastite i tuđe potrebe, da zna što više kontrolirati svoje emocionalne reakcije i svoje ponašanje, da zna kako rješavati konfliktne situacije.

Kada je dijete spremno za školu?

Smatra se da su djeca u prosjeku spremna za školu između 6 i pol i 7 godina. Do tog vremena dijete je dosegnulo odgovarajući razvoj i ovladalo mnogobrojnim vještinama i sposobnostima:
– Motorički je razvijeno za svoju dob, zna se služiti priborom za jelo, škarama, zna pravilno držati olovku u ruci.
– Pravilno izgovara sve glasove i govorom se služi poput odraslih.
– Ovladalo je analizom i sintezom glasova, zna prepoznati prvi i zadnji glas u riječima. (To su predčitalačke vještine koje omogućuju uspješno savladavanje čitanja i pisanja.)
– Dijete zna mnogo toga o sebi i svijetu u kojem živi. Tako, na primjer, zna dane u tjednu, godišnja doba, svoju adresu…
– Zna odraditi manje obaveze, brinuti za sebe, surađivati s vršnjacima.
– Može pratiti upute i ponašati se prema određnim pravilima.
– Može umnogome kontrolirati svoje ponašanje i emocije.

Iako mnogo toga zna i može, vaš šestogodišnjak i dalje treba puno, puno vaših zagrljaja i poljubaca, puno bliskosti, koju, bez obzira na sve naše obaveze kao roditelja, trebamo svakodnevno obnavljati s našom djecom – potporom, zajedničkim trenucima, razgovorima o tome kako se osjećaju, zajedničkom igrom, makar nakratko.

Sretno! 🙂

← Dijete ima 5 godina