Vizualna percepcija / Uoči, prepoznaj, poveži!

Pred vama su listići u pdf formatu za ispis – s vježbama i zadacima za poticanje vještina uočavanja i prepoznavanja oblika i veličina, odnosa i relacija. Više pročitajte u tekstovima:

 

Vježbe i zadaci u Školici – priprema za čitanje i pisanje

 

Vizualna percepcija – put do lakšeg učenja

 

Poveži iste crteže 1

Poveži iste crteže 2

Poveži točke 1

Poveži točke 2

Precrtaj

Gledaj i precrtaj

Dovrši crteže

Grafomotorika / Piši i nacrtaj!

Listići u pdf formatu za ispis – s vježbama i zadacima za razvoj vještina predpisanja. Više pročitajte u tekstovima:

 

Vježbe i zadaci u Školici – priprema za čitanje i pisanje

 

Vježbe grafomotorike za djecu predškolske dobi

 

Nastavi pisati 1

Nastavi pisati 2

Piši unutar linija

Ucrtaj lik

Nacrtaj veći lik

 

 

Fonematski sluh / Slušaj i izgovori!

Listići u pdf formatu za ispis – s vježbama i zadacima za osvještavanje glasova u riječima. Više pročitajte u tekstovima:

 

Vježbe i zadaci u Školici – priprema za pisanje i čitanje

 

Fonematski sluh – preduvjet za usvajanje čitanja

 

Razlikovanje fonema C i Č

Razlikovanje fonema L i R

Razlikovanje fonema S i Š

Razlikovanje fonema Z i Ž

Prepoznavanje prvog glasa 1

Prepoznavanje prvog glasa 2