Fizički aktivna djeca postižu bolji uspjeh u školi

08.12.2014 / Mamatataja

Istraživanja pokazuju da povezanost uspjeha u školi i tjelesne aktivnosti ovisi najviše o motoričkim sposobnostima pa o onim kardiorespiratornim. Mišićna snaga nije zasebno povezana s akademskim postignućima

Osim što tjelesna aktivnost u djetinjstvu i adolescenciji doprinosi fizičkom i mentalnom zdravlju u odrasloj dobi, istraživanja pokazuju da bi tjelesna aktivnost mogla igrati ključnu ulogu u zdravlju mozga i uspjehu u školi. U studiji koju je objavio The Journal od Pediatrics proučavan je utjecaj tjelesne aktivnosti na uspjeh u školi.

Naime, kardiorespiratorne mogućnosti, mišićna snaga i motoričke sposobnosti  komponente su tjelesne aktivnosti koje imaju potencijal da unaprijede zdravlje, iako svaka od njih može imati različit utjecaj na mozak pa tako i na uspjeh u školi. Irena Esteban-Cornejo s madridskog sveučilišta veli da je upravo zato što su sve ove komponente međusobno povezane, važno razlikovati koja od njih najviše utječe na uspjeh u školi.

Istraživanje koje je vodila provedeno je na uzorku od 2.038 španjolske djece i adolescenata  od šest do 18 godina. Utvrđeno je da su upravo kardiorespiratorne i motoričke sposobnosti, zasebno ali i u međusobnoj kombinaciji, povezane s uspjehom u školi. Ipak, povezanost školskog uspjeha i tjelesne aktivnosti ovisila je više o motoričkim sposobnostima nego kardiorespiratornim, što znači da motoričke sposobnosti mogu biti važnije za dosege u školi. Nasuprot tome, djeca i adolescenti s nižim kardiorespiratornim  i motoričkim sposobnostima postižu slabiji školski uspjeh. Istraživanje je pokazalo da mišićna snaga nije zasebno povezana s akademskim postignućima.

– Vrlo je važno što više poticati tjelesnu aktivnosti kod djece i adolescenata s naglaskom na aerobne vježbe i vježbe motorike kako bi se na taj način ojačale kardiorespiratorne i motoričke sposobnosti te se reducirao rizik školskog neuspjeha, zaključila je Esteban-Cornejo.