Igrajte se i vježbajte pažnju i koncentraciju!

14.10.2017 / Mamatataja

Donosimo par vježbi, tek naizgled jednostavnih, koje možete igrati zajedno sa svojim djetetom i vježbati pažnju i koncentraciju

Pažnja i koncentracija vrlo su važni u svakodnevnim situacijama, a da ne govorimo o njihovoj važnosti u školi i školskim aktivnostima, a kasnije u životu i na poslu. Moći obratiti pažnju i skoncentrirati se, a potom tu pažnju dovoljno dugo zadržati olakšava nam, skraćuje i pospješuje mnoge potrebne radnje. Život postaje lakši. 🙂

Pažnja i koncentracija mogu se uvježbavati i razvijati kroz različite načine. Mi vam ovdje donosimo par vježbi, tek naizgled jednostavnih, koje možete provoditi zajedno sa svojim djetetom. Zapravo, igrat ćete se, dobro se nasmijati te u isto vrijeme vježbati svoju i djetetovu pažnju.

(Kad je riječ o djeci predškolske i rane školske dobi, potrebno je znati razlikovati “slabu” pažnju i koncentraciju od ‘nestašluka’, tj. negativnih oblika ponašanja, koji traže uvođenje određenih pravila ponašanja te dosljednost roditelja u njihovom provođenju.)

1. vježba

Igra se u dvoje. Igrači stoje jedan nasuprot drugome, gledaju se u oči, i naizmjence broje do broja 3, na način da prvi kaže ‘jedan’, drugi ‘dva’, pa prvi tri’, drugi ‘jedan‘, prvi ‘dva’, drugi ‘tri’. I to dalje sve dok se ne umorite, pogriješite ili dobro nasmijete…

2. vježba

Igra se kao u prvoj vježbi, brojeći do 3, samo što se umjesto broja 1 pljesne rukama, a 2 i 3 se izgovaraju.

Nakon određenog ponavljanja, umjesto da se izgovori 2, poskoči se (djeca to obično vole!), na način, da prvi igrač pljesne rukama, drugi poskoči, a prvi kaže ‘tri‘. Drugi igrač ponovno pljesne rukama, prvi poskoči, itd.

I na koncu, umjesto broja tri izgovori se neka šaljiva riječ,  npr. ‘joj!’ , pa umjesto brojeva 1, 2, 3 imamo: pljesak rukama, skok,  ‘joj!’ . Naravno, to je  samo jedna od mogućih varijanti vježbe, koju vi onda možete mijenjati prema svojim željama i zamislima.