Individualizirani i prilagođeni školski program – koja je razlika?

17.10.2022 / Mamatataja

Kako su objasnili na portalu Hrabrog telefona, osnovna razlika je u tome koji element nastave se prilagođava djetetovim potrebama

Kako bi lakše savladala nastavno gradivo djeci s teškoćama u učenju omogućeno je da nastavu prate prema dva posebna školska programa – individualiziranom i prilagođenom programu.

Kako su objasnili na portalu Hrabrog telefona, osnovna razlika je u tome koji element nastave se prilagođava djetetovim potrebama.

– Kod individualiziranog programa, od djeteta se očekuje da savlada cjelokupno gradivo kao i svi njegovi vršnjaci. Nema razlika u tome što i koliko će dijete naučiti u školi. Ono što je prilagođeno je način ispitivanja naučenog, primjerice usmeno ispitivanje umjesto pismenog za djecu s poteškoćama pažnje.

– S druge strane, kod prilagođenog programa sadržaj jednog ili više predmeta prilagođava se djetetovim mogućnostima. Važno je napomenuti da s obzirom na ove razlike, pohađanje nastave po prilagođenom programu utječe na kasniji odabir srednje škole, dok djeca koja pohađaju nastavu po individualiziranom programu mogu upisati srednju školu koju žele, u skladu sa svojim školskim uspjehom, pojašnjavaju u Hrabrom telefonu.

Prilagođena komunikacija

Obje vrste programa, ističe se nadalje, uključuju i prilagodbe u odgojenom aspektu škole.

U individualiziranom programu prilagođena su očekivanja od djece, što pomaže spriječiti etiketiranje djece kao neposlušne ili nemirne ako im je teško zadržati pažnju, sjediti na jednom mjestu i slično. Prilagođeni program uzima u obzir poteškoće u samoregulaciji emocija i prilagođava komunikaciju djetetovom socioemocionalnom statusu.

S djecom s teškoćama u učenju mogu raditi i asistenti u nastavi. Asistenti mogu pomoći djetetu u izvršavanju zadataka, praćenju nastave i uspostavljanju odnosa s vršnjacima, a najčešće su to studenti pomagačkih struka, kao što su psihologija, socijalni rad, pedagogija, rehabilitacija, logopedija ili socijalna pedagogija.

Poboljšava se djetetov doživljaj škole

Roditelji se ponekad boje da će pohađanje nastave po jednom od ova dva programa ograničiti djetetove kasnije životne mogućnosti ili ga etiketirati kao manje sposobnog ili vrijednog. Najvažnije je ipak imati na umu, savjetuju stručnjaci Hrabrog telefona, da pohađanje nastave prema pravom programu može uvelike poboljšati djetetov doživljaj škole i odnos prema školskim obavezama te mu pomoći da ostvari svoj maksimum u izvršavanju školskih zadataka.