Koji su sve indikatori ADHD-a?

10.07.2022 / V. Kapeloto

ADHD je kompleksan poremećaj kojeg karakterizira čitav niz indikatora, a njihov prikaz dala je dr. Vlatka Boričević Maršanić, specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije

Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću ili ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder) je neurobiološki poremećaj. Karakterizira ga nemogućnost održavanja usmjerene pozornosti, impulzivnost i hiperaktivnost. Dijagnoza ADHD-a uglavnom se postavlja kod djece od 6 do 12 godina. Iako na njegovom dijagnosticiranju radi čitav tim liječnika i psihologa, psihijatri imaju ključnu ulogu.

Koliko je ADHD kompleksan poremećaj pa često ostane neotkriven i nedijagnosticiran za čitav život te osobe žive s njim i u odrasloj dobi ne znajući da ga imaju – pokazuje i čitav niz indikatora na različitim područjima koji ga karakteriziraju.

Njihov prikaz dala je dr. Vlatka Boričević Maršanić, specijalistica dječje i adolescentne psihijatrije, na webinaru Poremećaji ponašanja u djece i adolescenata u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Indikatori su u međusobnom djelovanju jedni na druge.

Mišljenje
– loše apstraktno mišljenje
– teškoće u stvaranju koncepta
– deorganizirano mišljenje
– loše zapamćivanje

Percepcija
– loša procjena veličine
– teškoće u usvajanju orijentacije lijevo – desno
– slaba orijentacija u vremenu
– loša vizualno-motorna koordinacija
– teže usvajanje vještine čitanja i pisanja

Pažnja
– kratkotrajna
– distraktibilna
– neselektivna
– oscilirajuća
– brz zamor
– koncentracija bolja ujutro

Emocije
– impulzivnost
– eksplozivnost
– niska tolerancija na frustraciju
– teškoće u izražavanju emocija
– pretjerana osjetljivost na kritiku
– okrivljavanje drugih za vlastite probleme
– socijalno povlačenje (izolacija, osamljivanje)

Tjelesne karakteristike
– lupanje glavom, škripanje zubima
– čudan hod, nekoordinirani pokreti
– teže i loše usvajaju navike toalete
– česte enureze i enkopreze
– laka zamorljivost

Kapaciteti odnosa
– loše prihvaćeni u grupi
– teže dominaciji
– loše procjenjuju druge
– ne prepoznaju neverbalne znakove komunikacije
– često izazivaju ekscese
– teško održavaju prijateljstva
– bolje funkcioniraju u maloj grupi

Socijalno ponašanje
– socijalno nezreli, moguće ‘klaunovsko’ ponašanje
– agresivno ponašanje
– moguće antisocijalno ponašanje
– negativan i agresivan stav prema autoritetu

Motorika
– nemir
– neprekidno u pokretu
– opća nespretnost
– perseveracije

Edukacijski problemi
– teškoće u učenju
– specifične teškoće čitanja, pisanja i računanja
– osciliranje u uspješnosti
– usporenost u radu
– teškoće u modifikaciji ponašanja
– teškoće u organizaciji

Poremećaji govora
– loša slušna diskriminacija
– disfazije
– brzopletost
– fonetski, semantički i gramatički problemi
– perseveracije