Kalendar razvoja jezika i govora u vrtićkoj dobi

17.04.2018 / Mamatataja

Kalendar razvoja jezika i govora za vrtićku dob – od 3 do 7 godina – sa simptomima odstupanja, umnogome može pomoći u praćenju razvoja djeteta

U vrtićkoj dobi dijete postaje prava mala ‘pričalica’ koju sve zanima. Vrijeme je to kad djecu još više uključujemo u naše aktivnosti, komuniciramo puno s njima, zajedno čitamo priče i listamo slikovnice. Dobro je i poželjno poticati ih i u razvoju vizualne percepcije, tj. uočavanju i razlikovanju različitih oblika i veličina, prepoznavanju boja, različitih odnosa među likovima i predmetima – naravno sve kroz igru i primjereno dobi. Više o tome možete pročitati u tekstu:

Vizualna percepcija – put do lakšeg učenja

Bilo bi dobro da dijete do pet i pol godina može pravilno izgovarati sve glasove te ih potom početi i razlikovati. Riječ je razvoju fonematskog sluha, o čemu onda ovisi i uspješno usvajanje čitanja i pisanja. Naime, važno je znati da je uredan razvoj jezika i govora preduvjet da bi dijete s 5, a posebno 6 godina, počelo usvajati tzv. predčitalačke vještine bez kojih nije moguće savladati čitanje pa ni pisanje slova i riječi.

Fonematski sluh – preduvjet za usvajanje čitanja

Kalendar razvoja jezika i govora za vrtićku dob – od 3 do 7 godina – sa simptomima odstupanja, umnogome može pomoći u praćenju razvoja jezika i govora djeteta.

Naime, kad dijete kasni u usvajanju jezika, roditelji najprije uspoređuju govor svoga djeteta s govorom vršnjaka, donose zaključke, skloni su čekati prije nego što se obrate za stručnu pomoć, nadajući se da će dijete sazrijevanjem prerasti probleme. Važno je, međutim, znati da rano prepoznavanje odstupanja, rane pojačane stimulacije razvoja govora i rane intervencije sprečavaju nastanak poremećaja koji se negativno odražavaju na cjelokupni djetetov razvoj. Stoga, o eventualnim znakovima odstupanja svakako porazgovarajte s vašim pedijatrom, odnosno logopedoom.

 Dob djeteta od 3 do 4 godine

Uredan jezično-govorni razvoj
– koristi rečenicu od 3 do 4 riječi
– postavlja pitanja zašto, kada, što ako
– koristi zamjenice
– povezano govori o stvarima koje su se dogodile
– priča kraće priče, komentira događanja
– zna svoje ime, godine i spol
– odgovara na uputu koja uključuje tri radnje, npr. ‘idi u sobu, nađi loptu i donesi je’
– s 4 godine prepoznaje osnovne boje
– prilagođava svoj govor kada razgovara s mlađima od sebe
– ‘čita’ slikovnice
– sluša priče oko 10 minuta
– uključuje se u duži dijalog
– zna igrati ulogu druge osobe u igri
– traži dopuštenje
– objašnjava kada ga sugovornik ne razumije

Simptomi usporenog razvoja
– rječnik je siromašan
– ne izgovara većinu glasova
– okolina ga ne razumije
– ne razumije dvostruke i trostruke upute
– ne koristi govor za rješavanje problema
– nema interakcije s drugom djecom

Dob djeteta od 4 do 5 godina

Uredan jezično-govorni razvoj
– priča duge priče
– odgovara adekvatno na pitanja koliko, kako…
– pita za značenje riječi
– mehanički broji do 10, s pokazivanjem do 5
– koristi rečenicu od 4 do 6 riječi
– koristi sve vrste riječi gramatički pravilno
– identificira dijelove koji nedostaju
– imenuje krug i trokut

Simptomi usporenog razvoja
– ima mali fond riječi kojim se koristi
– rečenica je jednostavne strukture
– prisutne su česte gramatičke pogreške
– izostavlja glasove
– ne razumije značenje riječi
– ne poznaje boje
– ne razumije i ne koristi prijedloge koji označavaju prostorne odnose
– dijete se povlači i osamljuje, siromašna je interakcija s okolinom

Dob djeteta od 5 do 6 godina

Uredan jezično-govorni razvoj
– izgovor svih glasova je pravilan
– koristi složene rečenice sa svim vrstama riječi gramatički pravilno
– pričanje priče je po slijedu događaja, isprepletena je stvarnost i mašta
– ima pojmove vremena danas, jučer, sutra, ujutro, navečer
– uviđa odnose, uzroke i posljedice
– prepoznaje i imenuje geometrijske oblike
– prisutan je interes za slova, knjige
– prepoznaje i imenuje brojke i slova
– zna napisati svoje ime
– iza 5 i pol godina može izdvojiti prvi glas u riječima

Simptomi usporenog razvoja
– prisutne su pogreške u izgovoru glasova
– prisutne su gramatičke pogreške
– ima teškoća u razumijevanju i uporabi pojedinih kategorija riječi, kao npr. prijedloga (iznad, ispod, pored…), riječi sa suprotnim značenjem (široko-usko, nisko-visoko)
– ne zna pjesmice, priče
– ne sjeća se važnih događaja i ne može ih ispričati

Dob djeteta od 6 do 7 godina

Uredan jezično-govorni razvoj
– lako koristi složene rečenične strukture
– usvaja apstraktne pojmove, npr. sreća, bogatstvo, ljubav, mržnja
– imenuje dane u tjednu
– pričanje uključuje događaje, teme, likove
– govor potpuno prilagođava socijalnim situacijama
– vodi duge razgovore
– kontrolira glasnoću, volumen
– prisutan je pojačani interes za slova, pisanje
– usvaja glasovnu svjesnost/slušnu analizu i sintezu: može izdvojiti prvi i zadnji glas u riječima, rastaviti riječ na glasove, spojiti glasove u smislenu riječ
– uspostavlja se veza slovo-glas
– poznaje slova, počinje pisati

Simptomi usporenog razvoja
– rječnik je siromašan
– rečenica je jednostavne strukture
– ne razumije apstraktne pojmove
– ne razlikuje slova i brojke
– nije usvojena glasovna svjesnost
– teško pamti

Kalendar razvoja jezika i govora preuzet je iz Priručnika za roditelje, odgojitelje i sve koji prate razvoj djece – Najčeščći poremećaji jezično govorne komunikacije djece predškolske dobi.