Kalendar razvoja jezika i govora u jasličkoj dobi

09.05.2017 / Mamatataja

Pratite jezično-govorni razvoj vašeg djeteta prema kalendaru razvoja jezika i govora jasličke dobi, od 15 mjeseci do 3 godine

Kad je riječ o razvoju jezika i govora može se reći da se prve riječi sa značenjem kod djece javljaju od 9. do 15. mjeseca (po nekim autorima od 12 do 18 mjeseci). Prve rečenice djeca počnu slagati potkraj 2. godine, od 18. do 24. mjeseca, a naglo širenje rječnika i usvajanje gramatičnosti nastupa od druge do treće godine.

Kalendar razvoja jezika i govora jasličke dobi – od 15 mjeseci do 3 godine – sa simptomima odstupanja, umnogome vam može pomoći u praćenju razvoja jezika i govora vašeg djeteta. O eventualnim znakovima odstupanja svakako razgovarajte s vašim pedijatrom, odnosnom logopedom.

Dob djeteta od 15 do 18 mjeseci
Uredan jezično-govorni razvoj
– govori od 5 do 20 riječi, uglavnom imenice
– ponavlja riječi i fraze kao ‘daj piti’, ‘tata pa-pa’
– intonacija brbljanja sliči na intonaciju rečenice
– odgovora na pitanje što je to
– traži ‘daj još’
– slijedi jednostavne upute, npr. ‘donesi loptu’
– pokazuje što želi
– pokazuje 1 do 3 dijelova tijela
– pokazuje 2 ili više predmeta na slikama
– donosi stvari da ih pokaže drugima
– traži što želi vokalizacijom, pokazivanjem ili dodirivanjem
– govori ‘pa-pa’ i još neke ritualne riječi
– protestira s ‘ne’, odmičući se

Simptomi usporenog razvoja
– ne razumije ‘pa-pa’ i ne govori
– ne razumije ‘ne’
– ne razumije geste i ne koristi ih
– ne govori najmanje 5 riječi
– ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja

Dob djeteta od 18 mjeseci do 2 godine
Uredan jezično-govorni razvoj
– koristi oko 50 prepoznatljivih riječi
– zna pokazati i imenovati svakodnevne stvari
– oponaša zvukove životinja ili ih imenuje
– ponavlja riječi koje čuje
– kombinira dvije riječi u rečenici kao npr. ‘beba papa’
– počinje koristiti glagole i pridjeve
– koristi negacije: nema, ne
– počinje koristiti zamjenice ja, ti, moje
– zna pokazati pet dijelova tijela
– razumije pitanja tko, gdje, što
– na postavljena pitanja odgovara adekvatno s da ili ne
– dobro imitira zvukove, riječi, kretnje odraslih
– koristi jednu riječ ili kratke fraze za izražavanje emocija

Simptomi usporenog razvoja
– ne slijedi i ne razumije jednostavne upute kao ‘dođi ovamo, donesi…’
– ne kombinira dvije riječi u rečenicu
– ne imitira riječi i akcije odraslih
– ne pokazuje dijelove tijela na upit
– nema početaka kombinatoričke igre (stavljanja dva predmeta u međuodnose) i simboličke igre (igre pretvaranja)

Dob djeteta od 2 do 3 godine
Uredan jezično-govorni razvoj
– imenuje stvari svakodnevne upotrebe
– dužina rečenice je 2 do 3 riječi
– pita jednostavna pitanja
– pored imenica, glagola i pridjeva koristi zamjenice, priloge mjesta
– počinje koristiti prošlo i buduće vrijeme
– sluša kratke priče
– pridružuje iste boje
– zna odnose: u, na, gore, dolje, ispod
– zna malo i veliko
– shvaća opasnosti
– ima složene rutine dnevnih aktivnosti, npr. pripremu i odlazaka na spavanje
– lista slikovnice i imenuje slike
– uključuje se u kratki dijalog
– verbalno uvodi i mijenja temu
– izražava emocije
– privlači pažnju riječima

Simptomi usporenog razvoja
– ne odgovora na jednostavna pitanja
– ne postavlja pitanja
– govor je nerazumljiv ukućanima, osobito stranim osobama
– ne koristi jednostavne rečenice
– ne voli slušati priče, pjesmice

Kalendar razvoja jezika i govora preuzet je iz Priručnika za roditelje, odgojitelje i sve koji prate razvoj djece – Najčeščći poremećaji jezično govorne komunikacije djece predškolske dobi.