Paracetamol je siguran lijek ukoliko se daje prema uputama

15.12.2015 / Mamatataja

Uz savjet ljekarnika ili liječnika, paracetamol je jedan od najsigurnijih lijekova. Opasnost je u liberalizaciji lijekova i njihovoj neodgovornoj primjeni, stoji u priopćenju Hrvatskog farmaceutskog društva

Potaknuto napisima o štetnosti paracetamola za djecu, Hrvatsko farmaceutsko društvo objavilo je priopćenje koje prenosimo u cijelosti. HFD naglašava da je paracetamol lijek koji je iznimno važan i siguran ako se primjenjuje u skladu sa stručnim smjernicama i uputama.

– Izjave britanskih pedijatara i ljekarnika koje su prenijeli naši mediji bile su usmjerene na zabrinutost što u Velikoj Britaniji i Irskoj roditelji daju oralne suspenzije (popularno zvani i „dječji sirupi“) s paracetamolom prečesto i u previsokim dozama, ponekad i kada lijek uopće nije bio potreban. Nažalost, liberalizacija tržišta bezreceptnih lijekova u Velikoj Britaniji i dostupnost takvih lijekova u supermarketima i trgovinama, ili pak preko interneta, negativno je utjecala da roditelji smatraju takve lijekove potpuno neškodljivima za svoju djecu neovisno o preporučenoj dozi i učestalosti primjene, navodi se u priopćenju.

Rezultati istih istraživanja pokazala su kako su roditelji u preko 80 posto slučajeva krivo, prečesto i u višestruko prekoračenim dozama primjenjivali lijekove za snižavanje temperature, stoga je puno veća zabrinutost oko zdravstvene informiranosti i edukacije roditelja te dostupnosti lijekova u okruženju supermarketa, negoli postoji briga o sigurnosnom profilu lijekova kao što je paracetamol ili ibuprofen koji su se u tekstu navodili, a koje zdravstvena struka smatra sigurnim i učinkovitim lijekom ukoliko se primjenjuju u skladu s uputama ljekarnika ili liječnika!

Paracetamol je jedan od najčešće korištenih lijekova za sniženje povišene tjelesne temperature i smanjenje boli, koji mogu koristiti čak i trudnice u skladu sa savjetima ljekarnika ili liječnika. Na tržištu postoje različiti farmaceutski oblici paracetamola s prilagođenim dozama za dječju populaciju. Kao i svaki lijek, paracetamol ima određene prepoznate rizike ukoliko se nepravilno i neodgovorno primjenjuje, posebice u dozama višim od preporučenih. Sigurna primjena paracetamola, kao i svakog drugog lijeka, podrazumijeva odgovorno ponašanje prema liječenju i procjenu koristi u odnosu na moguće rizike primjene lijeka, prije svega pridržavanje režima doziranja lijeka i maksimalnih dnevnih doza. Magistri farmacije kao stručnjaci za lijekove kompetentni su savjetovati pacijenta o pravilnoj primjeni lijeka, s ciljem postizanja optimalnog terapijskog učinka, ali i izbjegavanja te prepoznavanja neželjenih štetnih pojava, izjavila je prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky, mag. pharm., predstojnica Zavoda za farmakologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, dr. med., specijalist pedijatrije iz Centra dječjeg zdravlja, naglašava kako je paracetamol učinkovit i siguran lijek koji ima svoju primjenu u pedijatrijskoj praksi već desetljećima! Opasnost i rizici primjene paracetamola koje su se posljednjih dana mogle pročitati u medijima su između ostalog prenapuhane, jer je za svaki lijek iznimno važno da se koristi prema savjetima ljekarnika ili liječnika, te u skladu s priloženim uputama o lijeku, no roditelji u strahu od temperature vrlo često djeci daju lijek prečesto i u prevelikim dozama što naravno dovodi do predoziranja, nuspojava i mogućih rizika zbog kojih je struka izrazila zabrinutost

Mag. pharm. Ana Galić Skoko je kao javni ljekarnik i članica Izvršnog odbora Sekcije za javno ljekarništvo Hrvatskog farmaceutskog društva posebice istaknula da se svaki bezreceptni lijek smatra sigurnim i učinkovitim, ali isključivo ukoliko se primjenjuje na pravilan način i u jasno propisanoj dozi, u skladu s primjerenom dobi i tjelesnom težinom djeteta, o čemu se roditelji uvijek mogu i trebaju posavjetovati s ljekarnikom ili liječnikom! Kao ljekarnik, ali i kao roditelj, apeliram da se obavezno pročitaju upute o lijeku te da se izbjegava samoliječenje na vlastitu ruku, bez prethodnog savjetovanja sa zdravstvenim stručnjakom.

Niz europskih zemalja iznimno je svjestan rizika i mogućih opasnosti dostupnosti lijekova izvan ljekarni i kupovine lijekova putem neprovjerenih internet stranica, stoga se i Hrvatska na vrijeme treba suzdržati od liberalizacije tržišta bezreceptnih proizvoda i požurivanja s prodajom lijekova putem interneta bez kvalitetne konzultacije sa strukom i pacijentima, kako bi se na vrijeme spriječile neželjene posljedice uslijed pogrešne i neodgovorne primjene lijekova koji su inače vrlo vrijedni, učinkoviti i iznimno sigurni kada se koriste uz nadzor i savjete ljekarnika ili liječnika! Ljekarnici u Hrvatskoj i dalje će zagovarati stav da lijek nije roba i da mu je mjesto isključivo u ljekarni!

U slučaju bilo kakvih nedoumica oko lijekova, nemojte zaboraviti da su Vam vrata svih ljekarni uvijek otvorena za sve informacije o odgovornoj i pravilnoj primjeni svih lijekova, bezreceptnih ili receptnih. Svi roditelji se s povjerenjem mogu i trebaju uvijek obratiti ljekarnicima i liječnicima, svojim partnerima u zdravlju, kako bi svi pacijenti, pa tako i naši najmlađi, dobili siguran i učinkovit lijek onda kada je najpotrebnije, stoji u priopćenju Hrvatskog farmaceutskog društva.