Djeca ne trebaju čitati i pisati prije polaska u školu, ali moraju imati predčitalačke vještine!

26.08.2018 / Piše Vesna Kapeloto

Djeca prije polaska u školu trebaju imati usvojene predčitalačke vještine, u čemu će im pomoći roditelji

Trebaju li djeca znati čitati i pisati prije polaska u školu, pitaju se mnogi roditelji.

Ne, ne trebaju. Mogu to naučiti i u školi. No da bi mogli naučiti čitati i pisati moraju prije moći nešto drugo!

Predčitalačke vještine uvjet su za čitanje i pisanje

Polaskom u prvi razred od djece se očekuje da imaju razvijenu sposobnost tzv. glasovne i slogovne analize i sinteze. To znači da moraju moći rastaviti riječ na glasove, a glasove sastaviti u riječ (P-A-S = PAS). Trebaju također moći rastaviti riječ na slogove i sastaviti ih u cjelinu (JA-BU-KA = JABUKA).

Djeca moraju moći prepoznati prvi i zadnji glas u riječi – da je u riječi PAS, P na prvom mjestu, S na zadnjem. Ukratko, od djece se očekuje da dolaskom u školske klupe imaju osviještenu sposobnost prepoznavanja i razlikovanja glasova u riječi, tzv. fonematski sluh.

Dijete koje nije usvojilo te tzv. predčitalačke vještine neće moći naučiti čitati ni pisati. Mučit će sa čitanjem štiva, s razumijevanjem pročitanog, s pisanjem diktata, i zaostajat će za svojim vršnjacima. Ukratko, u prvom će mu razredu biti jako teško, a i kasnije.

Znak za ‘uzbunu’

Zadatak roditelja stoga nije naučiti dijete čitati i pisati prije polaska u školu, već pomoći djetetu da osvijesti slogovnu i glasovnu analizu. Djeca s 5 godina ili najkasnije 6 godina obično znaju rastavljati riječi na glasove i slogove te prepoznati prvi glas u riječima. Verbalno nadarena djeca mogu to i ranije. Oni bez problema detektiraju glasove u riječima.

Iako je riječ o sposobnostima koje velika većina djece spontano razvija, roditelj će djetetu u dobi od 5 ili 5 i pol godina kroz igru ipak pomoći u osvještavanju ovih sposobnosti.

Logopedinja Višnja Pilepić, koja radi upravo s djecom te dobi, ističe da dijete do 6 godina mora imati razvijen fonematski sluh.

– Ako dijete sa 6 godina ne prepoznaje prvi glas u riječi onda je to znak za ‘uzbunu’. Tada valja početi intenzivnije raditi s djetetom. Ako nakon mjesec, dva rada s djetetom ono i dalje ne osviještava prvi glas u riječi, trebalo bi potražiti stručnu pomoć logopeda. No obično malo intenzivniji rad s djetetom poluči vrlo dobar rezultat, veli logopedinja.

Roditelji ipak trebaju raditi s djecom

Nemali je broj primjera gdje roditelji smatraju da s djecom ne treba raditi prije škole – Neka se djeca igraju!, Pa polaze malu školu u vrtiću!, Naučit će od učiteljice!, itd. – da bi onda u prvom razredu shvatili da dijete ima problem u usvajanju čitanja i pisanja. Tada se kreće s traženjem logopeda, što u nekim dijelovima zemlje nije nimalo jednostavno, a dijete se nepotrebno izlažu stresu.

Predčitalačke vještine obuhvaćaju:
– slogovnu (ku-ća) i glasovnu analizu (k-u-ć-a),
– dobar izgovor,
– ispravno gramatičko izražavanje,
– razumijevanje da se rečenica sastoji od riječi, a riječi od glasova.

Vrlo je važno da roditelj u igri sa svojim petogodišnjakom provjeri posjeduje li njegovo dijete ove vještine te ih zajedno s djetetom osvještava i uvježbava. (Pitajte dijete Kojim glasom počinje riječ SOM?, naglašavajući i produžujući pritom glas sss…)

Dijete će tada čitanje i pisanje usvojiti bez velike muke. Možda i samoinicijativno, prije polaska u školu.

S druge strane, iskustvo pokazuje da djeca koja imaju teškoće u usvajanju predčitalačkih vještina mogu imati problema s učenjem u školi pa je važno što prije prepoznati problem i raditi s djetetom na njegovu dobrobit.

Više o tome kako uvježbavati fonematski sluh te prvi glas u riječima pročitajte u tekstu:

Fonematski sluh – preduvjet za usvajanje čitanja

Vježbe i zadaci u školici – priprema za čitanje i pisanje