Vizualna percepcija – put do lakšeg učenja

06.02.2018 / Vesna Kapeloto

Uz jačanje vizualne percepcije dijete će bolje razumijevati, analizirati, povezivati, a time i lakše učiti

Da bi dijete bez teškoća moglo usvajati predvještine čitanja i pisanja, i kasnije s lakoćom naučiti čitati i pisati, pa i računati, potrebno je stvoriti dobre osnove. One, pored urednog jezično-govornog razvoja, uključuju i razvoj vizualne percepcije koja podrazumijeva snalaženje na papiru.

Ističe to logopedinja Višnja Pilepić, koja u suradnji s našim portalom potpisuje vježbe za poticaje razvoja vještina vizualne percepcije. Listiće s vježbama u pdf-u možete preuzeti na rubrici Dječja dob / Školica , isprintati i prolaziti ih zajedno s djetetom.

Što je vizualna percepcija?

Uz dobru vizualnu percepciju dijete će moći uočavati, razlikovati i prepoznavati oblike i veličine, pratiti zadane linije, odnose i relacije između likova, koordinirati odnos oko-ruka. Vizualna percepcija usko je povezana s pažnjom i koncentracijom koje će se dodatno razvijati. Uz jačanje vizualne percepcije dijete će bolje razumijevati, analizirati, povezivati, a time i lakše učiti.

Neka djeca imaju poteškoća u razvoju vizualne percepcije, pa teže prepoznaju predmete, teže shvaćaju relacije i odnose. Mnogi od njih tada iskazuju i poteškoće u učenju. Na primjer, prepoznavanje slova u riječi ili razlikovanje sličnih po obliku a različitih po položaju (b i d, u i n) ovisit će upravo o razvoju percepcije.

Kome su namijenjeni zadaci?

Namijenjeni su predškolskoj djeci, šestgodišnjacima, a mogu ih rješavati i djeca od 5 godina, i mlađa. Bit će zanimljivi i prvašićima koji će sad biti već vrlo precizni u rješavanju.

Vama kao roditeljima (ili odgajateljima) vježbe će pomoći kao orijentir u prepoznavanju i uočavanju postojanja eventualnih poteškoća u vizualnoj percepciji kod djeteta, te njihovom rješavanju još prije polaska u školu.

Na koji način raditi s djecom?

Vježbe prepoznavanja oblika mogu savladati i manja djeca. Važno je da kao roditelj budete uz dijete i potičete ga u rješavanju. Imenujte likove na glas, recite djetetu neka prepozna srce, zvijezdu, kvadrat…, i neka ih poveže što je moguće ravnijom linijom.

Kad je riječ o precrtavanju likova, od djeteta predškolske dobi ne traži se savršena točnost. Dovoljno je da lik liči na onaj koji se precrtava.

Kod vježbe – Dovrši lik – potaknite dijete da uočava detalje i što točnije dovrši prema zadanome. Razgovarajte s djetetom, pitajte što sve vidi na kućici, cvijetu…, i pomognite mu isprva da uoči što više detalja. Ne kritizirajte, već potičite i ohrabrujte! 🙂