Vježbe i zadaci u Školici – priprema za čitanje i pisanje

02.02.2018 / Vesna Kapeloto

Listiće s vježbama za razvoj predvještina čitanja i pisanja za djecu predškolske dobi pronađite na portalu Mamatataja, u podrubrici Školica, u rubrici Dječja dob, Isprintajte ih i barem u početku vodite dijete kroz zadatke

Portal Mamatataja u suradnji s logopedinjom prof. Višnjom Pilepić priredio je niz vježbi i zadataka za razvoj predvještina čitanja i pisanja za djecu predškolske dobi. Vježbe i zadaci dolaze u obliku listića u pdf formatu i možete ih isprintati. Listići se nalaze u podrubrici Školica, u kategoriji Dječja dob.

Osmišljeni su u crno-bijelom dizajnu ne samo zbog jeftinijeg ispisa, već da djeca bojajući ih, što oni jako vole, ali na način kako se to od njih traži, uče vještine koje ih pripremaju za usvajanje čitanja i pisanja.

Što su to predčitalačke vještine i vještine predpisanja?

Predčitalačke vještine su preduvjet razvoju i i usvajanju čitalačkih vještina. One mogu biti jasan pokazatelj eventualnih teškoća s učenjem u školi. Pored ostaloga, obuhvaćaju dobar izgovor, ispravno gramatičko izražavanje, razumijevanje da se rečenica sastoji od riječi, a riječi od glasova, mogućnost slogovne i glasovne analize. Djeca čitanje i pisanje usvajaju polaskom u školu, a u predškolskom razdoblju razvijaju vještine koje utječu na taj proces, najčešće spontano. Neka dijete za početak pravilno drži olovku.

Kome su vježbe namijenjene?

Vježbe u Školici osmišljene su za 6-godišnjake, a mogu ih rješavati i 5-godišnjaci, koji će se s njima sasvim dobro nositi, posebno kad je riječ o jednostavnijim vježbama. Djeca bi ih trebala bez problema rješavati ako imaju prethodno zadovoljene standarde urednog jezično-govornog razvoja, ističe logopedinja. Predviđeno je da roditelj, posebno u početku, vodi dijete kroz zadatke, motivirajući ga i potičući ga da bude što uspješnije.

O kakvim je vježbama riječ?

Upravo je dugogodišnje iskustvo u radu s djecom predškolske dobi logopedinji Višnji Pilepić omogućilo uvid u poteškoće predčitanja i predpisanja s kojima se predškolarci najčešće suočavaju. Na osnovu toga ciljano je osmislila pojedine vježbe i zadatke iz grafomotorike (vještina pisanja i crtanja), vizualne percepcije (uočavanje oblika te odnosa i relacija, zaključivanje, pamćenje, precrtavanje) i fonematskog sluha (razlikovanje glasova), koji će djeci biti od najveće pomoći. Listići idu od onih s jednostavnijim vježbama do onih sa zahtjevnijima.

Više pročitajte u tekstovima:

Vježbe grafomotorike za djecu predškolske dobi

Vizualna percepcija – put do lakšeg učenja

Fonematski sluh – preduvjet za usvajanje čitanja

Zašto su vježbe predčitanja i predpisanja važne?

Sve ove vještine i sposobnosti predškolsko dijete treba razviti i osvijestiti da bi naučilo čitati, pisati i računati te da kasnije ne bi imalo problema u učenju. Zadaci su od pomoći i roditeljima jer će radeći zajedno s djetetom uvidjeti njegove trenutačne sposobnosti te prepoznati eventualne poteškoće i područja koja mu predstavljaju problem. Ono što se pokaže kao problem do polaska u školu treba unaprijediti, ili, ako je potrebno, potražiti pomoć logopeda.

– Priprema za čitanje i pisanje kreće daleko ranije od usvajanja čitanja i pisanja u prvom razredu osnovne škole. S djecom je potrebno raditi i razvijate njihove jezične, slušne i grafomotoričke vještine, najbolje kroz igru. Nisam sigurna da se s djecom u predškolskoj dobi dovoljno radi, a nisam sigurna ni da se dovoljno s njima radi u vrtiću, na svim ovim područjima, kazala je logopedinja Pilepić. Naglasila je da je problem veći ako dijete ima bazične poteškoće, a sve u konačnici eskalira u školi.

Na koji način raditi s djetetom?

– Budite blagi s djetetom prilikom rješavanja zadataka, ne kritizirajte i ne naglašavajte ono što je loše napravilo. Upravo suprotno, pohvalite ga i recite: “Ovo si sjajno, jako dobro napravio/la, pokušaj tako i ostalo…”. Ne inzistirajte i ne opterećujte dijete. Ako vidite da pruža otpor, ne nudite mu vježbice svakodnevno, napravite malu pauzu, savjetuje logopedinja.

Također, ako vaš petogodišnjak, na primjer, nije osvijestio i ne prepoznaje početni glas u riječi (vježbe za fonematski sluh), ne inzistirajte. Pričekajte jedno vrijeme, mjesec, dva, pa pokušajte ponovno…

Savjet roditeljima

– Djeci je potrebno puno čitati, i to aktivno, razgovarajući s njima o sadržaju i postavljajući pitanja (A zašto je taj medo plakao?, Koje boje je bila majica koju je medo nosio?…). Često sve završi listanjem knjiga i slikovnica, a to nije dovoljno. Čitanje sadržaja u rimi te poticanje djeteta na prepoznavanje i stvaranje rime posebno je bitno, rekla je Višnja Pilepić.

Puno zabave i igre vam želimo! 🙂