Izgovor: Koji glas u kojoj dobi?

08.11.2015 / Vesna Kapeloto

Koje su gornje dobne granice do kada bi bilo dobro da dijete usvoji pravilan izgovor pojedinog glasa, pojašnjava logopedinja Kristina Tomić

Treba li i u kojoj predškolskoj dobi dijete odvesti logopedu ukoliko ne izgovora pravilno ili uopće ne izgovora pojedini glas?

Prema riječima pulske logopedinje Kristine Tomić, upravo ovo pitanje najčešće muči roditelje, pa i kad dijete povedu logopedu nisu sigurni je li dobro što su došli, jesu li zakasnili ili su prerano došli.

Ne usvajaju se svi glasovi u isto vrijeme

Poremećaj izgovora, naime, vrlo je čest kod djece predškolske dobi, i to je i najčešći razlog posjete logopedu u ovoj dobi. Izgovor se razvija do pet i pol godina djetetova života, no ne usvajaju se svi glasovi u isto vrijeme, veli logopedinja, pa je dobro poznavati izgovorne norme kod djece.

Glasovi jednostavnije akustične strukture za koje trebaju jednostavniji pokreti govornih organa i manje energije usvajaju se prvi. Pritom treba naglasiti da se mišljenja autora o tome do koje dobi dijete treba usvojiti pojedini glas donekle razlikuju. Ovdje navodimo dobnu granicu koju je logopodinja Tomić navela kao nekakvu sredinu, potvrđenu i u praksi.

Dijete do tri i pol godine trebalo bi moći izgovarati sve samoglasnike – a, e, i, o, u  te deset suglasnika, i to onih akustički jednostavnih – p, b, m, t, j, v, f, h, k, g.

Od tri i pol do četiri i pol godine dijete usvaja – s, z, c, nj, lj, l.

Od četiri i pol do pet i pol godina gornja je granica za usvajanje akustički najsloženijih glasova – š, ž, č, ć, dž, đ, r.

Glasovi l i r

Iako neki autori u literaturi navode da bi bilo dobro da dijete glas l izgovora s tri i pol, a glas r s četiri i pol godine, iskustvo govori da djetetu ipak treba dati još dodatnoga vremena da samostalno usvoji ove glasove.

S druge strane, iako se pet i pol godina navodi kao gornja dobna granica za usvajanje glasa r, logopedinja ipak preporuča da se prvi informativni posjet logopedu u ovom slučaju učini s navršenih pet godina, budući da usvajanje glasa r može ići teže i biti dugotrajno.

S pet i pol godina pravilan izgovor svih glasova

– U dobi od 5 i pol godina dijete bi trebalo pravilno izgovarati sve glasove našeg izgovornog sustava. Nikako se ne smije čekati šest godina da bi se ispravljao govor, posebno ako su posrijedi teži poremećaji u izgovoru, veli Kristina Tomić.

Napominje da ove norme usvajanja glasova pretpostavljaju da je riječ o zdravom djetetu, urednih intelektualnih sposobnosti i urednog sluha, i koje živi u stimulativnom okruženju.