Razvoj jezika i govora u predškolskoj dobi: Znate li što je uredan, a što usporeni razvoj?

26.09.2022 / Mamatataja

Saznajte što karakterizira uredan jezično-govorni razvoj djeteta od šest do sedam godina te koji su simptomi usporenog razvoja

Kalendar razvoja jezika i govora u predškolskoj dobi – od šest do sedam godina – sa simptomima odstupanja, umnogome vam može pomoći u praćenju razvoja jezika i govora vašeg djeteta. O eventualnim znakovima odstupanja svakako razgovarajte s vašim pedijatrom, odnosnom logopedom.

Dijete dobi od 6 do 7 godina

Uredan jezično-govorni razvoj:
– lako koristi složene rečenične strukture
– usvaja apstraktne pojmove, npr. sreća, bogatstvo, ljubav, mržnja
– imenuje dane u tjednu
– pričanje uključuje događaje, teme, likove
– govor potpuno prilagođava socijalnim situacijama
– vodi duge razgovore
– kontrolira glasnoću, volumen
– prisutan je pojačani interes za slova, pisanje
– usvaja glasovnu svjesnost/slušnu analizu i sintezu: može izdvojiti prvi i zadnji glas u riječima, rastaviti riječ na glasove, spojiti glasove u smislenu riječ
– uspostavlja se veza slovo-glas
– poznaje slova, počinje pisati.

Simptomi usporenog razvoja:
– rječnik je siromašan
– rečenica je jednostavne strukture
– ne razumije apstraktne pojmove
– ne razlikuje slova i brojeve
– nije usvojena glasovna svjesnost: ne može izdvojiti prvi i zadnji glas u riječima, teško rastavlja  riječ na glasove, ne može spojiti glasove u smislenu riječ
– teško pamti.

Kalendar razvoja jezika i govora preuzet je iz ‘Priručnika za roditelje, odgojitelje i sve koji prate razvoj djece – Najčešći poremećaji jezično govorne komunikacije djece predškolske dobi’.